Augustinus: Jumalan Valtio XII kirja De Civitate Dei XII 1-28: Ihmisen luonnon laatu ja luominen Ilmoituksen ja filosofioiden mukaan

Käsillä oleva XII kirja käsittelee 28 alaluvussaan ihmisen luonnon ja tahdon syntymistä Ilmoituksen, tieteen, historioiden ja luon-nonfilosofioiden mukaan Adamiin ja Eevaan asti. Olentojen luonnon laadun ja tahdon syntymisen tekijät, niiden ajoittuminen historiassa ja merkitykset ihmisen onnelle ja autuu-delle sekä valtioille tulevat tarkastelun keskiöön. Mainittakoon, että, paitsi Augustinuksen Jumalan valtio XI kirjaa, Valtteri Olli on aikaisemmin kääntänyt latinasta suomeen Augus-tinuksen Herramme Vuorisaarnan (De sermone Domini in monte) v. 1989, ja Augustinuksen Kristillisen opetuksen (De doctrina Christiana) v. 2009, toinen painos 2020. Myös v. 2014 julkaisemansa pro gradu -työnsä jälkitarkastelu, nimeltä: V Olli, Kirkkoisä Augustinuksen syntikäsitys Confessiones -teoksessa, sisältää hänen omien lausuntojen suomennoksia, kun Augustinus esittelee teoksiaan, elämäänsä ja oppiaan. Tämä...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok