Audacity of hope, the

Obama, Barack

| 2008

Flag from en

78


A government that truly represents these Americans-that truly serves these Americans-will require a different kind of politics. That politics will need to reflect our lives as they are actually lived. It won't be pre-packaged, ready to pull off the shelf. It will have to be constructed from the best of our traditions and will have to account for the darker aspects of our past. We will need to understand just how we got to this place, this land of warring factions and tribal hatreds. And we'll need to remind ourselves, despite all our differences, just how much we share: common hopes, common dreams, a bond that will not break." -from The Audacity of Hope In July 2004, Barack Obama electrified the Democratic National Convention with an address that spoke to Americans across the political spectrum. One phrase in particular anchored itself in listeners' minds, a reminder that for all the...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Maria Ohvo

2010-10-10

Betyg

Den var seg, men när man väl är klar med boken, då inser man hela bokens innebörd.

Max Kern

2010-03-24

Betyg

Barack Obama, som vi vet, lovordas vanligtvis för att vara en god pragmatiker och retoriker – vilket självfallet är förutsättningar för att kunna arbeta inom politiken.

Men vad som också har framhållits är att han även är en ideologisk pragmatiker – en pragmatist – och det är något annat än att bara vara en pragmatiker.

Hans motståndare och konspirationsteoretikerna har haft fullt upp med att leta fram varje tänkbar koppling till denna ideologiska pragmatism – som de anser utgör en antikristen, oamerikansk och principlös åskådning. Men utan att ge dem rätt i tolkningen av konsekvenserna av denna idé, behöver man faktiskt inte gå vidare långt för att få den bekräftad. Man behöver exempelvis bara gå till boken ”The Audacity of Hope” där kopplingarna blir explicita.

Vad utgör då denna pragmatism? Jo, till att börja med innebär det konsten att inte låta sig bli inlåst av bestämda idéer, diskurser eller berättelser.

Och Obama har utvecklat en synnerlig förmåga att fritt kunna föra sig i vår pluralistiska värld utan att skapa onödiga polariseringar. Samtidigt som han också tydligt visar var han och USA står. Detta utgör ett pragmatiskt förhållningssätt!

Han har också visat förmåga att se och förstå ”den andre” vilket m.e.m. följer ur detta humanistiska perspektiv.

Han inser samtidigt samhällets behov av kraftfull lagstiftning, av religion och traditioner utan att för den skulle vara en absolut förespråkare för någon.

Han vet också att vi lever i en föränderlig värld där vi främst måste inrikta oss på att finna de ”bästa” vägarna framåt. Det är riktningen som är viktig – inte skapandet av en idealistisk världsbild.

Max Kern

2010-03-18

Betyg

Obama är en retorisk talang. I denna bok möter man hans intellektuella bakgrund, hans egna tankar kring hur man bäst stakar ut en väg. Att han står stadigt i en amerikansk pragmatisk tradition är inget understatement ? snarare imponerande. Tråkigt bara att det inte verkar gå hem i verkliga livet.

Karl Sandberg

2009-08-09

Betyg

Intressant läsning som ger insikter till den Amerikanska politiken. Våran politiska höger i Sverige är ingenting jämfört med USA:s republikaner. Obamas visioner i svenska mått mätt är knappast revolutionerande, endast en beskrivning av en socialliberal välfärdsstat med fortsatt stora inslag av privata inslag.