Att vara opponent

Trost, Jan

| 2002

Flag from sv

3


Opposition är det sista steget i uppsatsskrivandet. Trots att det är ett viktigt moment har lättillgänglig litteratur om opponentskap saknats på svenska. Denna bok är den första som publicerats om vad det kan innebära att vara opponent. Samma principer gäller för uppsatser på grundutbildningen som för doktorsavhandlingar. I boken uppmärksammas den blivande opponenten på hur man kan läsa det verk man skall opponera på, hur man granskar metod- och teorifrågor liksom hur man kan göra en bra sammanfattning samt också hur man lämpligen bör genomföra själva oppositionen. Boken är lämplig för alla som skall opponera på uppsats eller avhandling oavsett vilket ämne det rör sig om. Även författare av uppsatser och avhandlingar kan ha nytta av att...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok