Att lägga livet till rätta

Hirdman, Yvonne

| 2000

Flag from sv

11


Ny reviderad utgåva "Att lägga livet tillrätta" berättar historien om den svenska välfärdspolitiken utifrån ett nytt perspektiv. Här är tonvikten lagd på det utopiska innehållet i alla dessa reformer som kom på 30- och 40-talen och som berörde den svenska vardagen, det "lilla livet": att bo, att leva, att älska. Alva och Gunnar Myrdal spelar en stor roll i denna berättelse. De personifierar den moderna utopismen, den sociala ingenjörskonsten: att med det rationellt vetenskapliga förnuftet planera bort olyckan ur människors liv. Det gällde särskilt i den unika svenska sexualutredningen som kom 1936. I tankar kring det goda livet, vare sig det gällde Platon, Fourier, Qviding, Myrdal eller ledamöterna i de svenska befolknings-, hem- och familjeutredningarna, spelade kvinnor (och barn) stor roll, eftersom det var hemmet - huset - som stod i centrum. Kvinnornas fundamentala betydelse för den...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok