Att förstå medvetandet : hos människor och andra djur

Vad är ett medvetande? Kan någon verkligen veta vad som händer i en annan varelses hjärna? Vad skiljer människans hjärna från de andra djurens? Få personer är skickligare än Daniel C. Dennett, den världsberömde amerikanske filosofen och kognitionsforskaren, i att ställa frågor som vänder upp och ner på människors tankar. Här brottas Dennett med grundfrågor inom metafysiken. Han kombinerar tankar från filosofi, artificiell intelligens och neurobiologi för att skärskåda olika slags medvetanden 1; hos människor, insekter, bläckfiskar, hundar, fladdermöss, fiskar och mångahanda andra djur. Dennett utgår från ett evolutionsperspektiv: från makromolekylerna DNA och RNA, över talet och samtalet med oss själva till skapandet av artefakter. Steg för steg visar han hur djurlivet förändrats 1; från en enkel förmåga att reagera på ofta förekommande faktorer i omgivningen till mycket...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Linus R

2015-03-10

Betyg

Jag kan inte ursäkta hans diffusa resonemang, osubstansierade antaganden och lättjefulla slutsatser med att han är filosof. Jag delar i stort hans slutsats om det materiella medvetandet men inte vägen dit.

Henrik R.

2011-09-02

Betyg

Hmmm... tror jag måste läsa allt som Dennett skrivit nu...