Att förstå barns tankar

Pramling, Ingrid

| 2000

Flag from sv

7


Ny, helt omarbetad upplaga. Detta är en bok som i första hand vänder sig till förskolepersonal, grundskollärare och fritidspedagoger med syfte att problematisera och väcka pedagogers nyfikenhet på barns tanke- och erfarenhetsvärld. Men också med syfte att göra pedagogerna medvetna om sitt eget sätt att tänka och kommunicera med barn. Som pedagoger måste vi lära oss ta reda på hur barn tänker utifrån den erfarenhet de har. Det är också viktigt att vi tar utgångspunkt i läroplanen och arbetar medvetet mot dess mål, vilket kräver en kommunikation och interaktion mellan barn och vuxna. Boken beskriver en metod att få barn att berätta om hur de tänker. Att i samtalsform intervjua barn kan utveckla både pedagogens och barnens kompetens och genom dessa samtal får pedagogen många gånger information och kunskap som han eller hon sedan kan använda i planering och utvärdering, i samverkan förskola?skola...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok