Artrikedomar : Kungliga Vetenskapsakademien om Biologisk Mångfald

Artrikedomar handlar om den enorma biologiska mångfalden på vår planet. Den ger definitioner och bakgrundsfakta, dels om arternas uppkomst och utbredning, dels om den vetenskapliga kartläggning som inleddes på Linnés tid och pågår än idag, inte minst med den moderna DNA-tekniken. Bakom denna bok står en expertgrupp under ledning av professor Torbjörn Fagerström och med Fredrik Sjöberg som författare. Boken ger läsaren inblick i den globala artmångfalden och tar upp en rad aktuella frågor om artutrotning, genetisk erosion och fragmentering av ekosystem. Den behandlar också de svåra, och ibland kontroversiella, prioriteringar vi ställs inför i takt med att konkurrensen om utrymmet på jorden hårdnar. Vi står nu på tröskeln till en ny våg av biologiska upptäcktsfärder där läkemedelsindustrin och andra högteknologiska företag ger sig ut för att utforska och i människans tjänst nyttja jordens biologiska...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok