Argumentationsanalys

Björnsson, Gunnar

| 1994

Flag from sv

14


Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i olika riktningar. I sådana situationer kan det vara svårt att skaffa sig överblick över argumenten, ta ställning till deras styrka och göra en samlad bedömning av alternativen. Lyckligtvis är detta svårigheter som går att hantera med just sådana verktyg som Argumentationsanalys erbjuder. Genom att använda dem förbättrar vi vår förmåga att både identifiera argument i text och tal och bedöma deras beviskraft. Den som själv behöver skriva en argumenterande text eller göra ett argumenterande framförande har dessutom god hjälp av bokens metod att åskådliggöra hur olika argument i en viss fråga förhåller sig till varandra. Argumentationsanalys är en teoretisk och praktisk...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Linus R

2015-04-04

Betyg

Ett värdefullt verktyg för den skeptiske, men även den mer godtrogne, i hans ständiga jakt på att förstå saker och att se dem för vad de verkligen är. Kan även vara ett vapen i påverkansarsenalen. Ett minus i bokens metod och modell är hur man kommer fram till den slutliga bedömningen av en tes beviskraft. Här ger rena antalet argument för respektive mot en tes en övervikt. Även om det skulle ge en korrekt analys av en argumentationstext så skulle det riskera att inte ge en rättvisande bild av författarens argument. Därav 3 istället för 4.