Antropologi, samhällsteori och politik

Om man betraktar människan som varg, lamm eller blanddjur har konsekvenser för ens syn på samhället och politiken. Omvänt så har uppfattningen om samhället och politiken rimligtvis konsekvenser för ens syn på människan.Antropologi, samhällsteori och politik utforskar på teorihistorisk väg sambandet, eller snarare några möjliga samband, mellan de i titeln angivna komponenterna. Fem filosofer och sociologer står i fokus för framställningen. Arnold Gehlen (1904?1976) och Helmut Schelsky (1912?1984), båda praktiskt taget okända i Sverige idag, Jürgen Habermas, särskilt dennes tidigare arbeten, samt Axel Honneth och Hans Joas, vilka båda intar en alltmer central plats i den samtida socialfilosofiska och sociologiska diskussionen.Antropologi, samhällsteori och politik ger vidare en inblick i det nationalsocialistiska Tysklands och Förbundsrepublikens intellektuella miljöer, särskilt den filosofiska...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok