Andras blod

Simone de Beauvoir publicerade denna roman 1945 – andra världskriget bildar fonden, men lika viktig är tidens centrala filosofiska strömning: existentialismen. Samvetet driver romanens huvudperson att bryta med sin borgerliga familj, men som kämpande kommunist blir han medskyldig till en kamrats död. Han avstår då från all politisk aktivitet. När kriget bryter ut hamnar hans rädsla för att ingripa i andras liv i skriande motsättning till nazismens förbrytelser. Den blir också ödesdiger för den unga kvinna som älskar honom. För det är kärleken som leder honom tillbaka till engagemanget, till motståndsrörelsen, kampen, uppoffringen. Simone de Beauvoir föddes 1908 och avled 1986. Med Andras blod placerade hon sig i spetsen för efterkrigstidens franska prosa. I Delfinserien...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok