arrow

Utveckla med Boktipsets API

Boktipsets API är till för utvecklare som vill integrera sina tjänster med Boktipset eller bygga helt egna applikationer baserat på Boktipsets data. Anropen till APIt jobbar med samma sidstruktur som sajten, men på domänen http://api.boktipset.se. Informationen man får tillbaka är också den samma som på webbsidorna.

Anropen till APIt görs i med http-anrop. Parametrar kan man antingen skicka med i anropet eller som XML.

APIt är självdokumenterande och går att läsa genom att gå till http://api.boktipset.se.